Utbildningar  Föreläsningar

För dig som vill skapa hälsa, effektivitet och lönsamhet i din organisation

Föreläsningar – inspiration och motivation
Våra föreläsningar ger kunskap och inspiration. Föreläsningen kan vara ett separat event eller användas för att stärka pågående arbete med att skapa hälsa, effektivitet, resultat och arbetsglädje.

 • Framgångsfaktorer / Friskfaktorer
 • Kommunikation för att lyckas och nå resultat
 • Fokus på dina och andras styrkor –  skapa nya möjligheter

Utbildningar – främja hälsa och en god arbetsmiljö

Grunden är den främjande principen – ”Hur ska det vara när det är som bäst och vad ska vi göra för att ta oss dit?”

De långtidsfriska  processerna, ledarskapet och medarbetarskapet kännetecknas av att uppmärksamma och stärka möjligheter, skapa delaktighet, engagemang och att alla gör sitt bästa för att nå organisationens mål.

Metoderna och förhållningssättet är väl beprövade och skapar goda förutsättningar för företag, organisationer och individer så att alla kan använda hela sin kapacitet. Metoderna är användbara i såväl  privat som offentlig verksamhet och har gett goda erfarenheter och resultat i hela Norden. De kan användas till att förverkliga de nya föreskrifterna AFS 2015:4 med syfte att främja en god arbetsmiljö.

Främjande kultur

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att implementera och anpassa långtidsfriska metoder till din verksamhet. När den främjande kulturen och värdegrunden genomsyrar organisationen nås resultat, ökad  hälsa, effektivitet, kvalitet, arbetsglädje och kontinuerliga förbättringar.

Målsättning är att du efter utbildningen har:

 • kunskap om hur man uppnår långtidsfriska människor och organisationer
 • kompetens att stärka friskfaktorer
 • verktyg du kan använda i din organisation
 • prövat olika metoder och lärt dig hur man arbetar med främjande processer
 • lärt dig mer om främjande kommunikation
 • inspiration att aktivt verka som ”motor” för att skapa en långtidsfrisk arbetsplats

Målgrupp: Utbildningen är för ledningsgrupper och för dig som arbetar inom  HR, HMS och företagshälsovård, har ledaransvar, är facklig representant, skyddsombud, hälsosamordnare eller projektledare.

Utbildningen kan ges under en dag som en introduktion. Vi rekommenderar två + en dags utbildning för att få erfarenheterna och de bästa förutsättningarna att lyckas på arbetsplatsen efter utbildningen.

Läs mer om utbildningen (pdf)

Främjande ledarskap

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om det långtidsfriska ledarskapet som skapar en kreativ och öppen arbetsmiljö där medarbetarna har goda förutsättningar att nå organisationens mål. Kan med fördel kombineras med coaching. Förväntat resultat är ökad närvaro, lönsamhet och arbetsglädje. 

Målsättning är att du efter utbildningen har:

 • förstått och kan förmedla den främjande principen
 • kunskap om långtidsfriskt ledarskap och främjande kommunikation
 • långtidsfriska verktyg som du har prövat och kan använda i din ledarroll
 • prövat långtidsfriska utvecklingssamtal och haft erfarenhetsutbyte med andra
 • inspiration att vara en långtidsfrisk ledare

Målgrupp: Ledare,  personalansvariga och ledningsgrupper

Utbildningen är en eller två dagar och kan kompletteras med individuell coaching.
Genomförs även som längre utbildning under ett år för en kontinuerlig lärprocess och fördjupad kompetens.

© Copyright 2016 - Långtidsfrisk i Norden AB | Järnvägsgatan 36 | 131 54 Nacka Sverige | Telefon : +46 704535751 | www.langtidsfrisk.se | Email: info@langtidsfrisk.com