• Högre närvaro och effektivitet

Arbetsmiljöpris till långtidsfriska chefer

Två chefer i Skatteupplysningen i Norge fick Skatteverkets arbetsmiljöpris för sitt arbete med Långtidsfrisk. Resultatet är lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, högre effektivitet, större engagemang och delaktighet.

De två sektionscheferna i Skatteupplysningen, Tom Eliassen och Tonje Faraasen bestämde sig direkt, efter att de deltagit i processledarutbildningen i Långtidsfrisk våren 2011, för att verkligen göra det de lärt sig på utbildningen. Tom och Tonje gick från att arbetar reparerande och förebyggande till att arbeta främjande och har integrerat Långtidsfrisk med Lean. Arbetsmiljön är en produkt av att bli sedd, hörd och behövd på jobbet säger Tom och Tonje. Den största lärdomen är inte vad vi gjort men hur vi gjort det! Vi har utgått från ”Hur ska det vara när det är som bäst” och ”hur kan vi göra det ännu bättre”. Långtidsfriska ledare har lyckats när medarbetarna har lyckats! Det ger andra prioriteringar för oss som ledare.

Skatteupplysningen har också använt de långtidsfriska utvecklingssamtalen och snott fokus till vad som är meningsfullt och motiverande på jobbet. ”Gladtavlor” började användas och det skapade många glada skratt, stolthet och arbetsglädje. Här skriver medarbetarna upp positiv feedback från både de som ringer, kollegor och chefer. Man har även använt de långtidsfriska metoderna vid rekrytering och personalomsättningen har minskat.

© Copyright 2016 - Långtidsfrisk i Norden AB | Järnvägsgatan 36 | 131 54 Nacka Sverige | Telefon : +46 704535751 | www.langtidsfrisk.se | Email: info@langtidsfrisk.com