Satsar på Långtidsfrisk och friskfaktorer

Region Sjælland i Danmark satsar på Långtidsfrisk för att främja hälsa och en god arbetsmiljö.

Alla  sjukhus och andra arbetsplatser i Region Sjælland (motsvarande Region Skåne) har möjlighet att delta i den långtidsfriska processledarutbildningen för att skapa långtidsfriska arbetsplatser och främja god hälsa och arbetsmiljö. Från varje arbetsplats deltar ledare, skyddsombud och facklig representant tillsammans. Regionen håller på att utarbeta en ny strategi för arbetsmiljöarbetet som baseras på ”Hur ska det vara när det är som bäst?” Strategin tar utgångspunkt i att arbetsmiljön är något som skapas av alla i organisationen och att fokus är att främjan hälsa och inte bara att förebygga risker, konflikter och belastningar.

Region Sjælland är först i Danmark att undersöka vilka organisatoriska faktorer som stärker närvaro och långtidsfriska medarbetare.

De fyra viktigaste faktorena är:
1) Att man upplever att arbetet är meningsfullt.
2) Att man har bra kolleger.
3) Att man har inflytande på hur arbetet ska utföras.
4) Att man kan leverera god kvalitet.

Läs mer      länk till rapport Undersökning_Region_Själland

© Copyright 2016 - Långtidsfrisk i Norden AB | Järnvägsgatan 36 | 131 54 Nacka Sverige | Telefon : +46 704535751 | www.langtidsfrisk.se | Email: info@langtidsfrisk.com