Process

Utbildning av processledare
Vi utbildar interna processledare i er organisation så att ni får kompetens inom organisationen att driva processer och nå resultat och delaktighet. Skräddarsydda lösningar som utgår från era behov.

Processledning
Vi kommer till er och genomför processer. Tillsammans definierar vi vad ni vill uppnå och hur vi når dit. Vi kan ansvara för allt från att definiera mål till resultat eller delar av processen.

Några exempel på processer:

  • Högre närvaro
  • Skapa en bra arbetsmiljö tillsammans
  • Arbetsplatsträffar – med  inspiration och delaktighet
  • Alla bidra på bästa sätt med sin kompetens och kunskap
  • Rätt arbetsbelastning för bästa resultat
  • Samverkan och tydlig kommunikation

© Copyright 2016 - Långtidsfrisk i Norden AB | Järnvägsgatan 36 | 131 54 Nacka Sverige | Telefon : +46 704535751 | www.langtidsfrisk.se | Email: info@langtidsfrisk.com