Utdannelse  Forelesning

Forelesning – inspirasjon og motivasjon

 • Hvordan lykkes du i livet – i hele livet
 • Suksessfaktorer for helse, effektivitet og kvalitet
 • Langtidsfriskt medarbeiderskap og lederskap

 Utdannelser

De langtidsfriske metodene er velprøvde og skaper gode forutsetninger for bedrifter, organisasjoner og individer, slik at virksomheten kan utnytte hele sin kapasitet og være lønnsom, effektiv og frisk.

Grunnlaget er det fremmende prinsippet – hvordan skal det være når det er som best, og hvordan skal vi komme oss dit? – samt å skape de beste forutsetningene for å oppnå dette. Metoden kjennetegnes ved å være oppmerksom på og forsterke muligheter.

Den langtidsfriske metoden kan brukes i så vel privat som offentlig virksomhet og har gitt gode erfaringer og resultater i hele Norden.

 

Prosesslederutdannelse

Utdannelsen gir deg nødvendig kompetanse til å implementere og tilpasse langtidsfriske metoder til din egen virksomhet. Forventet resultat er et sterkt samarbeid for å fremme helse, effektivitet, kvalitet og lønnsomhet samt varige forbedringer og lavere fravær.

Målsettning er at du etter utdanningen har:

 • kunnskap om hvordan man kan oppnå langtidsfriske mennesker og organisasjoner
 • verktøy som du kan anvende i din organisasjon
 • testet ulike metoder og diskutert med andre
 • inspirasjon til aktivt å jobbe for langtidsfriske arbeidsplasser

Målgruppe: Utdannelsen er for ledergrupper og for deg som arbeider innen HR, HMS og bedriftshelsetjeneste, har lederansvar, er fagforeningsrepresentant, verneombud, helsekoordinator eller prosjektleder

Läs mer om utbildningen (pdf)

Langtidsfriskt fremmede lederskap

Utdannelsen gir deg grunnleggende kunnskap om det langtidsfriske lederskapet, det fremmende prinsippet og hvordan du som leder skaper motivasjon og engagement og gode forutsetninger for at medabeiderne dine skal nå sine og organisasjonens mål.

Målsettning er at du etter  utdanningen har:

 • kunnskap om langtidsfriskt lederskap og fremmende kommunikasjon
 • langtidsfriske verktøy som du har prøvd og kan bruke i din lederrolle
 • prøvd langtidsfriske utviklingssamtaler og hatt erfaringsutveksling med andre
 • inspirasjon til å være en langtidsfrisk leder

Målgruppe: Ledere og personalansvarlige

© Copyright 2016 - Långtidsfrisk i Norden AB | Järnvägsgatan 36 | 131 54 Nacka Sverige | Telefon : +46 704535751 | www.langtidsfrisk.se | Email: info@langtidsfrisk.com