• Högre närvaro och effektivitet

Arbetsmiljøpris til langtidsfriske ledere

Tonje Faraasen og Tom Eliassen, seksjonssjefer i Skatteopplysningen øst, gikk Langtidsfrisk prosesslederutdanning våren 2011 og høsten 2013 fikk de motta Skatteetatens arbeidsmiljøpris for deres Langtidsfriske arbeid.

De har lykkets med å minke fravær og på samme tid har effektiviteten blitt høyre.

Tom og Tonje gikk fra å jobbe reparerende til å jobbe fremmende. De la fra seg den problemfokuserte tilnærmingen og har jobbet med å etablere en mulighetsfokusert tilnærming og de har integrert Langtidsfrisk med LEAN. Hvordan det skal være når det er som best i kombinasjon med meningsfulle måleparametre danner grunnlaget for denne integrasjonen.

© Copyright 2016 - Långtidsfrisk i Norden AB | Järnvägsgatan 36 | 131 54 Nacka Sverige | Telefon : +46 704535751 | www.langtidsfrisk.se | Email: info@langtidsfrisk.com