Langtidsfrisk

Begrepet langtidsfrisk Begrepet ble skapt i forbindelse med en spesialistutdannelse i organisasjonsmedisin som Johnny Johnsson gjennomførte på begynnelsen av 1990-tallet. Frem til da var det nesten ikke skrevet noe om det friske mennesket, men mye om det syke mennesket. Da man studerte de langtidsfriske arbeidstagerne, oppdaget man fire fremtredende helsefaktorer:

  • Felles verdigrunnlag og tydelige mål
  • Kreativt miljø
  • Fremmende lederskap og medarbeiderskap
  • Åpent arbeidsklima med fremmende kommunikasjon

Hvis disse fire faktorene er på plass i organisasjonen, har man en høy andel langtidsfriske. Ved å forsterke faktorene kan man øke andelen ytterligere.

Langtidsfrisk måler hvordan det står til med organisasjonen
En langtidsfrisk er en medarbeider som har vært ansatt i minst tre år og ikke har hatt et eneste sykefravær de siste to årene. Å måle faktoren langtidsfrisk er å måle summen av bedriftskulturen, ledelsen, lederskapet, medarbeiderskapet og det nettverket og de aktivitetene som finnes på og utenfor arbeidsplassen. Frekvensen av langtidsfriske er et statistisk mål på gruppenivå (8-10 personer eller flere) som måler helheten.

En viktig iakttagelse er at god helse er smittsom. Når arbeidskameratene har det bra, begynner man selv å føle seg bra. Og når andelen langtidsfriske øker til mer enn 30 prosent, inntreffer en markant økning av kreativiteten i gruppen. Begrepet langtidsfrisk er nå et godt etablert begrep i Sverige, og det brukes i stadig større grad innen forskningen.


.

© Copyright 2016 - Långtidsfrisk i Norden AB | Järnvägsgatan 36 | 131 54 Nacka Sverige | Telefon : +46 704535751 | www.langtidsfrisk.se | Email: info@langtidsfrisk.com